Skip to content

Teammanager Regie (open tot 14 mei)

Nederland, Noord-Brabant, Gemeente Altena/ AlmkerkPubliekszaken

Functieomschrijving

Team Regie
Binnen team Regie werken consulenten voor inwoners die een indicatie krijgen. De hulpvragen komen vanuit team Toegang terecht bij team Regie. Binnen team Regie werken de consulenten volgens het uitgangspunt ‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’. De hulpvraag wordt door de consulent geanalyseerd en deze stelt een integraal ondersteuningsplan op aan de hand van inhoudelijke adviezen van experts. De consulent heeft als regisseur de bevoegdheid tot rechtmatige en doelmatige beslissingen voor alle maatwerkdienstverlening van de gemeente. Dit plan wordt getoetst en vastgelegd in een beschikking. Team Regie is verantwoordelijk voor het monitoren van een tijdige, adequate uitvoering van de voorzieningen. Stimulering van de zelfredzaamheid en de eigen kracht van de inwoners staat hierbij centraal. Het traject van de inwoner eindigt als de hulpvraag is opgelost of als de inzet van de gemeente niet langer noodzakelijk meer is.

Profiel teammanager Regie

 • Geeft integraal leiding en is verantwoordelijk voor de doelen, resultaten, middelen, personele capaciteit en het functioneren van team Regie.
 • Zorgt voor een hoge kwaliteit van dienstverlening van de geleverde diensten én de efficiëntie van de daarbij ingezette capaciteit en middelen.
 • Stelt medewerkers in staat te werken aan resultaten en oplossingen, prioriteert, brengt focus aan en spreekt medewerkers aan op hun resultaten en ontwikkeling.
 • Draagt zorg voor (door)ontwikkeling van het team en stimuleert de professionele ontwikkeling en het persoonlijk leiderschap van de medewerkers.
 • Sparringpartner over de inhoud en de processen.
 • Vertaalt de organisatiedoelstellingen door naar het team.
 • Stimuleert zichzelf en de medewerkers naar het zoeken van interne en externe verbinding.
 • Stuurt op het bevorderen van uitstroom, zonder de dienstverlening uit het oog te verliezen.
 • Werkt nauw samen met andere leidinggevenden binnen het sociaal domein.
 • Budgethouder van de aangewezen budgetten binnen het sociaal domein.


Als teammanager Regie heb je ervaring met het aansturen van een multidisciplinair en/of uitvoerend team binnen het sociaal domein. Je bent een netwerker pur sang, een verbinder met een open stijl van communiceren. Als dienend leidinggevende bied je de ruimte voor persoonlijke groei en ontwikkeling; medewerkers krijgen de sturing die nodig is. Waar nodig faciliteer en coach je jouw medewerkers. Wij zijn op zoek naar een proactieve en gedreven leidinggevende die ruimte geeft waar het gaat en stuurt waar het moet. Je bent in staat om de kwaliteiten en talenten van de medewerkers te onderscheiden en in te kunnen zetten op de juiste plaats. Je bent transparant en een goede gesprekspartner voor bestuurders, leidinggevenden en medewerkers.

Vereisten

Competenties/Vaardigheden

 • Een afgeronde opleiding op HBO+-niveau;
 • Kennis en/of ervaring met dienend leiderschap;
 • Affiniteit met het sociaal domein en het maatschappelijke domein en een visie op de ontwikkelingen binnen deze domeinen;
 • Ervaring en kennis van verandermanagement;
 • Ervaring en kennis van het voorliggend- en middenveld maatschappelijk domein;
 • Inzicht in maatschappelijke, bestuurlijke en politieke verhoudingen.
 • Energieke persoonlijkheid die past bij Altena en daarmee ook de vier kernwaarden mee draagt:

o Slagvaardig
o Wendbaar
o Bevlogen
o Aansluiting zoeken

of

vacatures