Skip to content

Teamleider Bedrijfsvoering (open tot 15 mei)

Nederland, Overijssel, BornePubliekszaken

Functieomschrijving

Wat ga je doen als teamleider bedrijfsvoering?
Als teamleider Bedrijfsvoering ben je verantwoordelijk voor de efficiënte inrichting en organisatie van de bedrijfsvoering. Het team Bedrijfsvoering bestaat uit de onderdelen financiën, HR, ICT, inkoop, juridische zaken en kwaliteit & control. Jij vormt samen met de gemeentesecretaris/algemeen directeur en vijf teamleiders het managementteam van onze organisatie. Als lid van het MT handel je vanuit het bredere organisatieperspectief en ben je ook inzetbaar op organisatievraagstukken.
Je bent verantwoordelijk voor de interne dienstverlening en je weet op inspirerende wijze je medewerkers van het team aan te sturen en mee te nemen in de ontwikkeling van het team Bedrijfsvoering naar enerzijds een faciliterend team richting de lijn en anderzijds een adviserend team richting de directie en het bestuur.


Doorontwikkeling van het team door
a. borgen van afspraken
b. analyseren en stroomlijnen van processen
c. duidelijke taakverdeling / functieomschrijving voor medewerkers passend binnen het functiehuis
d. invulling geven aan het doel: faciliterende bedrijfsvoering
- Leiding pakken en sturing geven
- planmatig en gestructureerd werken implementeren
- essentiële bijdrage leveren aan de doorontwikkeling van de organisatie in algemene zin
- verkennen en waar mogelijk realiseren van samenwerkingsverbanden of uitbesteding van taken. 


Vereisten

Als onze toekomstige teamleider bedrijfsvoering…..

 • Opereer je op WO werk- en denkniveau, met affiniteit met de betreffende taakgebieden van het team. Meer diepgaande kennis van gemeentelijke financiën en/of I&A is een pré;
 • Ben je medeverantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en effectiviteit van de organisatie en heb je een duidelijke visie op de inrichting en organisatie van de interne dienstverlening;
 • Ben je een strategische gesprekspartner voor bestuur, directeur, managementteam en eventuele externe partners op inhoud en proces;
 • Ben je een teamplayer in het MT en tegelijkertijd stimuleer je je medewerkers om initiatief en verantwoordelijkheid te nemen. Daarbij heb je oog voor de bestuurlijke prioriteiten en de haalbaarheid in de organisatie;
 • Ben je een warme persoonlijkheid;
 • Ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit van de interne dienstverlening en bevorder je de consistentie tussen de onderdelen in je team;
 • Ben je mede verantwoordelijk voor de beheersing (planning & control) van de organisatie en de advisering over de inzet van financiële middelen.
 • Vertegenwoordig je de gemeente in het Twentse Platform directeuren Bedrijfsvoering.


Als teamleider heb je het vermogen om…

 • Je visie op bedrijfsvoering voor de langere termijn te vertalen naar concrete plannen;
 • Koersvast en daadkrachtig te handelen binnen deze visie en zet je je kennis en ervaring in;
 • Ambtelijke en bestuurlijke processen te combineren in integrale advisering van je team;
 • Je flexibel en proactief op te stellen binnen de dynamiek van de organisatie;
 • Oog te hebben voor de ambities van je medewerkers en ze ruimte te geven deze te ontwikkelen.

Kwetsbare taken
Al met al een stevige opdracht voor een zeer ervaren en pittige manager bedrijfsvoering.

 • Ervaring bij gemeenten is een must.
 • Inhoudelijke sparringpartner voor financien en I&A.
 • Persoonlijkheid: een doener, krijgt zaken voor elkaar, politiek bestuurlijk sensitief, warme persoonlijkheid die ook duidelijk is. Kan snel schakelen tussen strategie, tactiek en operatie. Heeft oog voor individuele medewerkers, geeft zorg waar nodig. Werkt vanuit vertrouwen en coacht de medewerkers richting eigenaarschap.

of

vacatures