Skip to content

Regiemedewerker Belastingen (open tot 15 mei)

Nederland, Zuid-Holland, VoorschotenWOZ/Belastingen

Functieomschrijving

Als regiemedewerker belastingen zorg je ervoor dat alle gemeentelijke belastingen en toeslagen worden geïnd. Je hebt hierbij een regiefunctie richting de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR), de organisatie die voor een aantal gemeenten de daadwerkelijke inning verzorgd. Onderdeel van jouw functie is o.a. om belasting en legesverordeningen te actualiseren en vragen daarover te beantwoorden, het maken van berekeningen voor kostendekkendheid van de afvalstoffen- en rioolheffing, opstellen van de paragraaf lokale heffingen, het organiseren van controles (bijv. voor de hondenbelasting), interne advisering, het afhandelen van bezwaren en het voeren van regionaal overleg.

Vereisten

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uiterlijk beschikbaar per 1 juni 2022 voor minimaal 8 - 16 uur per week gedurende 6 maanden.
2. Uurtarief maximaal €95,- incl. reiskosten / excl. BTW.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als medewerker/adviseur op het gebied van belastingen (35 punten).
4. Aantoonbare kennis van gemeentelijke belastingen opgedaan d.m.v. werkervaring in de afgelopen 6 jaar (25 punten).
5. Aantoonbare werkervaring met het maken van kostendekkendheidsberekeningen (20 punten).
6. Aantoonbare werkervaring met het actualiseren en toepassen van belasting en legesverordeningen (20 punten).

of

vacatures