Skip to content

Programmamanager Regionale Informatievoorziening (open tot 1 juli)

Nederland, Utrecht, De BiltPubliekszaken

Functieomschrijving

Organisatie
De gemeenten De Bilt, Baarn, Bunnik, Soest, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en de Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug werken samen aan hun informatievoorziening. Gezamenlijk leveren zij dienstverlening aan ca 200.000 inwoners.

De organisaties zijn gezamenlijk eigenaar van de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Informatie Dienst Utrecht (RID). De RID voorziet in een werkende infrastructuur en ICT-oplossingen.

Visie Digitale gemeenten

De regionale samenwerking op het gebied van informatievoorziening krijgt vorm op basis van de net geformuleerde visie Digitale gemeenten van de toekomst. In deze visie op onze informatievoorziening staan onze inwoners centraal. Onze ambitie is om de kansen die digitalisering bieden maximaal te benutten en zo (mede) een bijdrage te leveren een gezonde leefomgeving.

We volgen hiermee de Digitale agenda 2024.

De ontwikkelingen in dit vakgebied gaan in een razend tempo. De regionale samenwerking groeit hierin mee. Namens het gemeenschappelijk directeuren overleg van de samenwerking in regionale informatievoorziening (GDO) zoekt de gemeente De Bilt daarom een programmamanager die ons helpt bij de verdere inrichting van onze regionale informatievoorziening én mede vormgeeft aan onze toekomstige i-samenwerking.

Opdracht

 • Je geeft leiding aan een programma met regionale, gezamenlijke projecten en activiteiten zoals verwoord in de Visie digitale gemeenten van de toekomst. Dat betekent leiding geven aan een programma met regionale, gezamenlijke projecten en activiteiten rondom applicatieharmonisatie, service level management, functioneel beheer, leveranciers- en inkoopmanagement, datagericht werken, architectuur, informatiebeveiliging, privacy, governance, risico management en verdere digitalisering.
 • Je projectgroepen zijn samengesteld uit medewerkers van de deelnemende partners, die bezig zijn met het vormgeven, uitwerken en implementeren van onderdelen van de i-samenwerking. Denk hierbij aan informatiemanagers, informatie adviseurs, ict-regisseurs, CISO’s, functioneel beheerders, etcetera. Je inspireert en stimuleert hen bij het verder ontwikkelen van de i-samenwerking.
 • Je werkt in nauwe afstemming met de managers en/of directeuren die bij de aangesloten gemeenten en sociale dienst verantwoordelijk zijn voor de informatievoorziening en die gezamenlijk opdrachtgever zijn voor de ontwikkelingen in de regionale informatievoorziening.
 • Je bent verantwoordelijk voor het faciliteren en vormgeven van een goede i-samenwerking. Dit leidt onder andere tot het goed kunnen uitoefenen van onze opdrachtgeversrol richting onze ICT samenwerkingspartner RID Utrecht.
 • Vanuit het partnerschap zoek je actief naar samenwerking met de RID. Je betrekt hen bij informatievoorzieningsvraagstukken waar nodig en houdt vinger aan de pols met betrekking tot de geleverde dienstverlening.
 • Je verantwoordt je financiële en inhoudelijke taakstelling aan het collectief van gemeentesecretarissen
 • Je bent strategisch partner van de directies op programma’s als innovatie, digitalisering en datagedreven werken.
 • Je hebt een externe blik en brengt de buitenwereld naar binnen.

Vereisten

Vereisten / knock-outcriteria

 1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
 2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als Programma- Transitie- of Implementatiemanager

Gunningscriteria (weging)

 1. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met het opzetten en aansturen van programma’s en/of projecten op het gebied van informatievoorziening/informatiemanagement (15 punten)
 2. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met veranderprocessen op het gebied van informatievoorziening/informatiemanagement (15 punten);
 3. Minimaal 6 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar als Programma- Transitie of Implementatiemanager bij een overheidsorganisatie (30 punten);
 4. Aantoonbare werkervaring in een leidinggevende rol bij een gemeentelijke organisatie (20 punten);
 5. Een afgeronde opleiding in de richting van bedrijfskunde/bedrijfsinformatie of bestuurlijke informatiekunde (20 punten):
  - Een afgeronde opleiding op hbo bachelor niveau (10 punten):
  - Een afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau (20 punten).


of

vacatures