Skip to content

Fiscaal-juridisch beleidsadviseur lokale heffingen

Nederland, Noord-Brabant, Etten LeurWOZ/Belastingen

Functieomschrijving

Het ontwikkelen van integraal beleid met betrekking tot het aandachtsgebied, en het behandelen en toetsen van complexe en/of integrale

verzoeken, bezwaar- en beroepszaken, klachten en invorderingen, het vertegenwoordigen van de organisatie in rechte en het leveren van

een organisatiebrede beleidsbijdrage aan het verbeteren van processen.


1. Integraal beleid mede ontwikkelen

 • Signaleert en analyseert knelpunten, trends en ontwikkelingen op diverse onderdelen binnen de organisatie en adviseert over consequenties en oplossingsrichtingen.
 • Fungeert als sparringpartner voor leidinggevenden en management met betrekking tot diverse aandachtsgebieden, verstrekt gevraagd en ongevraagd advies, kennis en antwoorden op vragen binnen het beleidsterrein, waarbij de samenhang met andere beleidsterreinen in acht wordt genomen.
 • Signaleert, analyseert en vertaalt relevante ontwikkelingen naar het (specifieke) aandachtsgebied, geeft consequenties aan voor en adviseert ten aanzien van het beleid en/ of beleidsregels.
 • Ontwikkelt integraal beleid.
 • Begeleidt het proces van besluitvorming c.q. levert een bijdrage aan de implementatie van (beleids)voorstellen.
 • Fungeert als aanspreekpunt voor inhoudelijke vragen met betrekking tot diverse aandachtsgebieden, en adviseert over oplossingsrichtingen.

2. Integrale werkzaamheden verrichten

 • Neemt complexe en/ of integrale verzoeken, bezwaar- en beroepszaken, klachten en invorderingen in behandeling. Bewaakt de voortgang.
 • Verzamelt hiertoe benodigde gegevens en boekt/ verwerkt deze in de daartoe bestemde systemen en administreert overige bijkomende handelingen.
 • Toetst, beoordeelt en controleert verzoeken, bezwaarschriften, klachten en invorderingen op inhoudelijke aspecten en aan beleid (sregels), wet- en regelgeving.
 • Legt zienswijzen vast en stelt uitspraken/ beschikkingen op.
 • Levert rapportages en intern advies met betrekking tot in behandeling genomen werkzaamheden.
 • Adviseert over de afhandeling van complexe klachten, bezwaar- en beroepszaken en vertegenwoordigt de organisatie in rechte.


3. Informatie intern en extern beschikbaar stellen

 • Wikkelt binnenkomende (telefonisch en/ of schriftelijk) gestelde vragen en verzoeken af.
 • Stelt complexe stukken, voorschiften, besluiten en correspondentie op, en draagt zorg voor opvolging.
 • Verstrekt stuurgegevens, relevante administratieve gegevens aan en levert een bijdrage aan periodieke rapportages en toetsingen.
 • Onderhoudt bij de functie behorende interne en externe contacten.

Vereisten

 • afgeronde fiscaal-juridische opleiding en/of meerdere jaren werkervaring in een vergelijkbare functie.
 • beschikt over 1 of meer referenties
 • beschikt over goede communicatieve vaardigheden, politieke sensitiviteit en kent de positie van een GR en de mogelijke gevoeligheden in de samenwerking met de deelnemers.
 • werkt soepel met standaard kantoor-automatisering, kan hybride werken, hecht waarde aan goede afstemming en het maken van goede (resultaat)afspraken in samenwerking met collega adviseur(s).
 • voor een periode van ca 6 maanden beschikbaar voor 2-3 dagen per week en kan daarvan minimaal 1 dag per week op kantoor aanwezig zijn (Etten-Leur), idealiter 2 dagen per week.
 • is bekend met verorderingen op gebied van lokale belastingen (zowel gemeentelijk als waterschap), belastingsamenwerkingen, samenwerking tussen Gemeenschappelijke Regelingen en Deelnemers (zowel gemeenten als waterschap)

of

vacatures