Skip to content

Beleidsregisseur Preventie en Toegang (open tot 18 september)

RemoteNederland, Utrecht, AmersfoortPubliekszaken

Functieomschrijving

Waar ga je werken?

Amersfoort is een stad met bijna 158.000 inwoners. Zij ontwikkelt zich in hoog tempo en bruist van de initiatieven. De organisatie beweegt daarin mee. Met plezier zetten we onze kennis en kunde in voor steeds betere ondersteuning voor de stad, de inwoners, bedrijven en organisaties. We kennen elkaar, de lijnen zijn kort en we weten wat er speelt.

Belangrijke inhoudelijke aandachtsgebieden van de afdeling Samen Leven zijn welzijn, sport, armoede, arbeidsmarkt, onderwijs, diversiteit en (jeugd)zorg.

De afdeling verricht haar werkzaamheden volgens de agile principes in 12 zelforganiserende opgaveteams. Doel daarbij is onder meer om wendbaar op ontwikkelingen van buitenaf te kunnen inspelen. Afdeling- en teammanagers ondersteunen deze teams waar nodig. De afdeling bestaat uit hoogopgeleide en zeer gemotiveerde medewerkers. Zij kenmerkt zich door korte lijnen en een intensieve samenwerking tussen de opgaveteams, andere onderdelen van de gemeente en met uitvoeringsorganisaties. Eén van de opgaveteams is het opgaveteam Preventie en Toegang. Vanuit dit opgaveteam werk je.

Wat ga je doen?

Je gaat je deskundigheid binnen de afdeling inzetten op het gebied van welzijnswerk en de sociale basisinfrastructuur. In eerste instantie ligt de focus op het herijken van de bestaande Projecten subsidieregeling #IndeBuurt033 én mogelijk regeling wijkcentra ondergebracht bij de welzijnsorganisatie. Je haalt bij de relevante partijen op wat de huidige werking is van de regeling en komt samen met partijen (maatschappelijke partners waaronder de buurtbesturen en welzijnspartijen zoals sport en cultuur) én politiek tot een nieuwe regeling. Je verkent op welke wijze de huidige regelingen (bijv. welzijn, sport, cultuur etc.) en budgetten samengevoegd kunnen worden en stelt een advies op. Je advies sluit aan op de ontwikkelingen in het Sociaal Domein. Na vaststelling van het advies werk je de regeling uit. Daarnaast ben je inzetbaar voor andere werkzaamheden in het opgaveteam preventie en toegang. Hierbij denken wij aan bijvoorbeeld het ondersteunen bij vraagstukken wijkcentra en beoordelen van subsidieaanvragen en opstellen van beschikkingen etc..

Vereisten

Kandidaatomschrijving

Je denkt en werkt op academisch niveau, bent kritisch, pro-actief en innovatief.

Verder ben je een stevige persoonlijkheid die kan overtuigen, bemiddelen, samenbinden en optreden. Je bent analytisch sterk en kunt processen verbeteren. Je hebt een brede maatschappelijke blik en je benut de dwarsverbanden met andere beleidsterreinen optimaal.

Ook ben je in staat om vraagstukken te vertalen naar praktische oplossingen. Je bent flexibel, een tikje eigenzinnig en je hebt gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen. Kennis van en ervaring met het sociaal domein binnen een gemeentelijke organisatie is een voorwaarde. Je bent direct inzetbaar.


Eisen

Minimaal 3 jaar beleidsmatige werkervaring in de afgelopen 5 jaar binnen het Sociaal Domein bij voorkeur op het gebied van welzijn bij een 80.000+ gemeente.

Kennis van en ervaring met het ontwikkelen en opstellen van subsidieregelingen


of

vacatures