Skip to content

Beleidsadviseur onderwijsachterstandenbeleid (open tot 8 mei)

RemoteNederland, Zuid-Holland, SchiedamPubliekszaken

Functieomschrijving

Algemene Informatie
Schiedam is een authentieke, levendige en vernieuwende stad aan de Schie met grootstedelijke opgaven én buurtgerichte vraagstukken. De gemeente Schiedam telt ruim 78.000 inwoners en grenst aan Rotterdam, het dynamische havengebied en het groene Midden Delfland. Ze zijn een wendbare, flexibele organisatie die openstaat voor vernieuwing, onderdeel uitmaakt van de samenleving en die nieuwe oplossingen daadwerkelijk tot uitvoering brengt. Dit doen ze samen met inwoners en ondernemers door volop ruimte te maken voor innovatie, experimenten en initiatieven en door het lef te hebben om onnodige bureaucratie overboord te doen.

Onderwijsachterstandenbeleid (OAB)
Schiedam zet breed in op de aanpak van onderwijsachterstanden en het voorkomen van kansenongelijkheid en segregatie. Hiervoor worden afspraken gemaakt met relevante onderwijs- en opvangpartners in de stad. De Strategische Educatie Agenda is hier een belangrijk vertrekpunt maar ook aparte afspraken zoals de uitvoering van beleid op het gebied van de voor- en vroegschoolse educatie.

Voor de uitvoering van dit beleid zijn goede contacten met het werkveld noodzakelijk. De afronding van de huidige rijks OAB planperiode (2018-2022) en de voorbereiding van nieuwe ontwikkelingen op de genoemde beleidsterreinen vraagt specifieke expertise van een senior beleidsadviseur die de afzonderlijke thema’s binnen het achterstandenbeleid als geen ander kent, landelijke ingangen heeft bij relevante ministeries en (onderwijs- en opvang) organisaties en kan adviseren voor een concrete lokale vertaling van in gang gezet landelijk beleid. Samenwerking met en aansluiting bij de activiteiten van de specifieke beleidsadviseurs rond het Nationaal Programma Onderwijs en VVE is uitgangspunt maar ook bij actuele thema’s als onderwijs en zorg en digitalisering zijn aan de orde.


Wil jij werken in een organisatie waar alle ruimte is voor jouw frisse blik, creativiteit, expertise en ondernemerschap? Misschien ben jij wel de beleidsadviseur die wij zoeken voor Schiedam!


Functie informatie
    • Je signaleert, inventariseert en analyseert relevante ontwikkelingen op het gebied van het (rijks)onderwijsachterstandenbeleid, gelijke kansen en segregatie en geeft de consequenties hiervan aan en vertaalt deze naar de van toepassing zijnde lokale deelterreinen.
    • Je adviseert op de juistheid en implementatie van het vastgestelde beleid en doet – indien gevraagd - voorstellen tot bijstelling hiervan.
    • Je bewaakt de gemaakte afspraken met betrekking tot de kwaliteit van de uitvoeringsplannen van onderwijs – en opvangorganisties.
    • Je adviseert op de ontwikkeling van adequate planvorming en innovatie binnen de benoemde deelterreinen.
    • Je signaleert financiële risico’s, verbeter – en/of knelpunten en verricht intern onderzoek.
    • Je bent goed op de hoogte van landelijke ontwikkelingen en relevante wet– en regelgeving, (vastgesteld en nieuw) rijksbeleid en richtlijnen en procedures.

Vereisten

 • Afgeronde academische opleiding.
 • Bekend met en actief betrokken zijn (geweest) bij de ontwikkelingen in Schiedam op het gebied van onderwijsachterstanden beleid w.o. voor- en vroegschoolse educatie, gelijke kansen en het voorkomen van segregatie. .
 • Ervaring en kennis op het gebied van achterstandenbeleid in de breedste zin van het woord maar specifiek met betrekking tot de benoemde aandachtsgebieden.
 • Directe ingang bij landelijke organisaties betrokken bij de uitvoering van de wettelijke taken betreffende onderwijshuisvesting. (VNG/OCW/PO- en VO Raad)
 • Een frisse en creatieve denker met een “drive”, collegiale instelling en flexibele inzetbaarheid.
 • Authentieke persoonlijkheid met gezonde portie lef.
 • Beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden (zowel mondeling als schriftelijk).
 • Zowel het vermogen tot visievorming alsmede een stevige ‘hands on’ mentaliteit, een antenne voor ontwikkelingen binnen het beleidsterrein.
 • Zelfstandig adviseur met een oplossingsgerichte en resultaatgerichte instelling.
 • Analytisch denkvermogen op verschillende abstractieniveaus.
 • Omgevingsbewustzijn (met name bestuurlijke sensitiviteit).
 • Samenwerkingsgericht; netwerker, verbinder.

of

vacatures